Ryholm is a country estate with a history dating back to the 13th century, beautifully situated at the southern shores of Lake Viken, not far from Göta Canal's locks at Tåtorp. The estate today comprises about 1500 hectares of agricultural land, forests and lakes. There are large wetland areas as well as oak forests and pristine natural areas.

Hunting and fishing are important complementary activities at Ryholm, which are also offered to external guests. The estate consists of a main building with six wings of varying age from the 18th to the 19th century.

Ryholm är en sätesgård med en rik historia ända från 1200- talet, vackert belägen vid sjön Vikens södra strand, inte lång från Göta Kanals slussar vid Tåtorp. Gården omfattar idag ca 1500 hektar, med skogsbruk och jordbruk som bedrivs i egen regi. Det finns också stora våtmarksområden, ekskogar och orörda naturområden.

Jakt och fiske är viktiga kompletterande verksamheter på Ryholm som vi även erbjuder till externa gäster. Gårdsområdet består av en huvudbyggnad med sex flyglar i varierande åldrar från 1700-tal till 1800-tal.