JAKT

Ryholm är en egendom där jakten är en passion. Alla som är kopplade till egendomen har ett brinnande jaktintresse, vilket avspeglas i viltskötseln på gården. Fågeljakten har rykte om sig att vara av mycket hög klass. När säsongen är inne jagar vi även rapphöns och fasan över stående fågelhund. Klövviltsjakten är också mycket uppskattad, med ett varierande viltbestånd bestående av främst dovhjort, rådjur, vildsvin och älg.

Ryholm is an estate where hunting is a true passion. Everyone engaged at the estate has a vivid hunting interest, which is also reflected in the game activities at the estate. Especially the bird hunting at Ryholm is considered to be of very high class. We also shoot partridges and pheasants in the later period of the shooting season. The hunting is also highly appreciated, with a varied game population consisting of moose, fallow deer, roe deer and wild boar.

Vid intresse, Tommy Evertsson

If interested, please contact:

Tommy Evertsson

+46 706-413076

info@ryholm.se

jakt
jakt
jaktimg